test test
9/2654 472178 bình chọn
0932 18 99 18 - 0932 100 277

Mr Định

Điện thoại :

0932.189.918


Mr Tuấn

Điện thoại :

0932.100.277


Danh mục sản phẩm

test

Lượt xem

: 317

Mã sản phẩm

: Isuzu QKR77HE4

Trọng tải

: 2450 Kg

Kích thước thùng

: Phụ Tùng Hino

Giá

: Liên hệ

Đặt hàng    ĐÁNH GIÁ:
Thông tin chung

1 Hình ko khung

Ngoại thất

2 hình 2 khung đơn có (cot_2) 100%  kích thước 450x250-320

sdbhsdgs gfasdfgvas kp[á]okfgp[aern pơkla]psjkfge ưpakls'\f ơksafvamksm ư\k[asfg]mkm p;askf]pamkf ưpkasfmkasm a]ơkf]a ơaskjfpa pơ'omas]f pơ'askfasm  á[fvk]a  ơap'skfa á]fkas]ơ ơ]askf[áp pơ'kas[fg] sạ;fg[aejfe sj[adfjhnasf ask['dfj k]'asdf ưk\ầ] ưa[fgpkm]á k]afjk]\lpasfg 


 

Nội thất

hàng 3 hình 3 cột đơn (cột_3) 100% kích thước: 300x200-225

 

2 hình 2 khung đơn có (cot_2) 100%  kích thước 450x250-320

sdbhsdgs gfasdfgvas kp[á]okfgp[aern pơkla]psjkfge ưpakls'\f ơksafvamksm ư\k[asfg]mkm p;askf]pamkf ưpkasfmkasm a]ơkf]a ơaskjfpa pơ'omas]f pơ'askfasm  á[fvk]a  ơap'skfa á]fkas]ơ ơ]askf[áp pơ'kas[fg] sạ;fg[aejfe sj[adfjhnasf ask['dfj k]'asdf ưk\ầ] ưa[fgpkm]á k]afjk]\lpasfg 

 

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

sadfgsh,á dg[a Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

 

 

Vận hành

hàng 4 hình 4 cột đơn (cot_4) 100% kích thước 225x160-170

 

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

Để thuận tiện cho công tác tính doanh số, tiền dư, chi hoa hồng cho người giới thiệu, BGĐ thông báo cụ thể như sau:

 
Thông số

hàng 3 hình 3 cột (cot_3) 100%

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc, cộng hòa xa hội chủ nhĩa việt nam độc lập tự do hạch phúc

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do                                                                                   

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc, cộng hòa xa hội chủ nhĩa việt nam độc 
 

Thùng xe

 hàng 4 hình 4 cột  (cot_4) 100%

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc, cộng hòa xa hội chủ nhĩa việt nam độc lập tự do hạch phúc

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do                                                                                   

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc, cộng hòa xa hội chủ nhĩa việt nam độc 
 

công thòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc, cộng hòa xa hội chủ nhĩa việt nam độc lập tự do hạch phúc


 
Chưa có đánh giá nào!
Sản phẩm đang được đánh giá: 0 trên tổng 0 đánh giá
Đánh giá sản phẩm test
Viết đánh giá

Đánh giá

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký thành viên