0932 18 99 18 - 0932 100 277

Sài Gòn

Điện thoại :

0932 18 99 18 - 0932 18 99 68


Cần Thơ

Điện thoại :

0932 100 277 - 0907 959 485


Danh mục sản phẩm

  • Xe tải Tera 190sl thùng dài 6m2
  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ

XE ĐÔNG LẠNH

Xe Tải Đông Lạnh Isuzu

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T49 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3500 x 1720 x 1770/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T9 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3460 x 1720 x 1780/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T9 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1995Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4100 x 1720 x 1780/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T5 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4220 x 1720 x 1780/---

Xe Tải Đông Lạnh Suzuki

Xem chi tiết

Xe Tải Suzuki Carry Truck 550Kg Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 550Kg

Động cơ: Suzuki F10A

Kích thước: 2050 x 1300 x 1300/---

Xem chi tiết

Xe Tải Suzuki Carry Pros 420Kg Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 420Kg

Động cơ: Suzuki G16A

Kích thước: 2120 x 1560 x 1530/---

Xe Tải Đông Lạnh Hyundai

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai N250 - 1T9 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1880Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3450 x 1740 x 1550/---

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T3 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1300Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3000 x 1590 x 1720/---

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD65 - 2T5 Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 4140 x 1830 x 1830

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai 3.5T Đông lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x700/1890

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai HD99 - 3.5T thùng đông lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 1870

Xe Tải Đông Lạnh Isuzu Vĩnh Phát

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FV330 - 16 Tấn Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 16.200Kg

Động cơ: Isuzu 6UZ1-TCG40

Kích thước: 8830 x 2340 x 2340/--

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129 - 7T7 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 7700Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 6990 x 2025 x 2070/-

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490L - 1T9 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1850Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4230 x 1760 x 1860/

Xe Tải Đông Lạnh Đô Thành

Xem chi tiết

Xe Tải Đô Thành IZ65 - 3T49 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490KG

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4100 x 1780 x 1850/-

Xem chi tiết

Xe Tải Đô Thành IZ49 - 2Tấn Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2000Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4100 x 1660 x 1750/---

Xe Tải Đông Lạnh Teraco

Xem chi tiết

Xe Tải Teraco 240L - 1T95 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 1950Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4100 x 1660 x 1750/---

Xe Tải Đông Lạnh Veam

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT651 - 5T8 Thùng Đông Lạnh

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 5800Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 5095 x 1880 x 1870

Đăng ký thành viên