0932 18 99 18 - 0932 100 277

Sài Gòn

Điện thoại :

0932 18 99 18 - 0932 18 99 68


Cần Thơ

Điện thoại :

0932 100 277 - 0907 959 485


Danh mục sản phẩm

  • Xe tải Tera 190sl thùng dài 6m2
  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ

XE TẢI GẮN BỬNG NÂNG HẠ

Xe Tải Isuzu Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 2T2 Thùng Kín Gắn Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2200Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3480 x 1740 x 1870/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T9 Thùng Kín Gắn Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4260 x 1740 x 1870/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T95 Thùng mui bạt bửng nâng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4380 x 1740 x 675/1890

Xe Tải Suzuki Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Suzuki Carry Truck 490 Kg Thùng kín Bửng nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 410Kg

Động cơ: Suzuki F10A

Kích thước: 2050 x 1300 x 1300/---

Xem chi tiết

Xe Tải Suzuki Carry Pros 740Kg Thùng Mui Bạt Bửng nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 550Kg

Động cơ: Suzuki G16A

Kích thước: 2310 x 1585 x 365/1570

Xem chi tiết

Xe Tải Suzuki Carry Pros 740Kg Gắn Bửng nâng - Xe CA Phường

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 550Kg

Động cơ: Suzuki G16A

Kích thước: 2310 x 1585 x 365/1570

Xem chi tiết

Xe Tải Suzuki Carry Pros 460Kg Thùng Mui Kín Bửng nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 460Kg

Động cơ: Suzuki G16A

Kích thước: 2310 x 1585 x 365/1570

Xe Tải Hyundai Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Bạt Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 2950 x 1650 x 580/1720

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai N250 - 1T9 Thùng Bạt Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1930Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3370 x 1800 x 1670/

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai N250 - 1T9 Thùng Kín Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1850Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3370 x 1800 x 1670/

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 2T45 Thùng mui bạt bửng nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4430 x 2020 x 1480/1845

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 6T5 Thùng Bạt Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6500Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4900 x 2060 x 670/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 6T5 Thùng Kín Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6500Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4900 x 2050 x 1830/---

Xe Tải Isuzu Vĩnh Phát Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129 - 7T8 Thùng Bạt Gắn Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 7800Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 6800 x 2070 x 740/2070

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129 - 6T5 Thùng kín gắn bửng nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6500Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước: 7000 x 2070 x 2080/--

Xe Tải Đô Thành Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Đô Thành IZ49 - 1T9 Thùng Kín Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4240 x 1800 x 1770/

Xem chi tiết

Xe Tải Đô Thành IZ49 - 1T98 Thùng Bạt Bửng Nâng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1980Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4230 x 1800 x 685/1850

Xe Tải Teraco Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Tera 240S - 1T8 Thùng kín gắn bửng nâng hạ

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 1800Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 3700 x 1810 x 1770/---

Xem chi tiết

Xe Tải Tera 240L - 1T8 Thùng kín gắn bửng nâng hạ

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 1800Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4300 x 1810 x 1770/---

Xe Tải Veam Bửng Nâng

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340S - 3T45 mui bạt gắn bửng nâng hạ

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 3450Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6100 x 2200 x 545/1950

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT260 - 1T9 mui bạt gắn bửng nâng hạ

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 545/1950

Đăng ký thành viên