0932 18 99 18 - 0932 100 277

Sài Gòn

Điện thoại :

0932 18 99 18 - 0932 18 99 68


Cần Thơ

Điện thoại :

0932 100 277 - 0907 959 485


Danh mục sản phẩm

  • Xe tải Tera 190sl thùng dài 6m2
  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần ThơXe Tải Hyundai EX8 GT - 7 tấn

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6.5 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 700

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6.5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 730/2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6.5 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai EX8 GT S1 6,5T thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6500kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S2 7.5 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 650

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S2 7.5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 700/2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S2 7.5 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 2009

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai EX8 GT S2 7,5T thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7500kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GTL 7 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7 tấn

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GTL 7 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7 tấn

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 750/2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GTL 7 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7 tấn

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai EX8 GTL 7 Tấn thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7000kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 2090

Đăng ký thành viên