0932 18 99 18 - 0932 100 277

Mr Định

Điện thoại :

0932.189.918


Mr Tuấn

Điện thoại :

0932.100.277


Danh mục sản phẩm

  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Khuyến mãi Teraco

XE TẢI HYUNDAI THÀNH CÔNG

Xe Tải Hyundai PorTer - 1T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 360

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1400Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 1500/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1400Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 1830

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1400Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 1830

Xe Tải Hyundai N250 - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2450Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 480

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 680/1680

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 1680

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 1680

Xe Tải Hyundai HD65 - 2T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD65 - 2T5 Thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 4350 x 2000 x 510

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai Mighty - HD65 thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 4310 x 1940 x 660/1850

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai HD65 - 2T5 Thùng kín

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 4310 x 1940 x 660/1850

Xe Tải Hyundai HD72 - 3T5

Xem chi tiết

Xe Tải Huyndai HD72 - 3T5 Thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD72 - 3T49 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai Mighty HD72 - 3,5T Thùng kín

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD72 - 3T5 Thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xe Tải Hyundai 75S - 3T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 450

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 670/1845

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 1845

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 1845

Xe Tải Hyundai 110S - 7T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 450

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6900Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 670/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Mui Kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6900Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 670/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6900Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 1850

Xe Tải Hyundai HD210 - 14T

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD210 Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 14.000Kg

Động cơ: Hyundai D6GA

Kích thước: 7330 x 2330 x 2100/---

Xe Tải Hyundai HD260 - 18T

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD260 - 14T thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 14.000Kg

Động cơ: Hyundai D6GA

Kích thước: 7600 x 2350 x 775

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD260 thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 14.000Kg

Động cơ: Hyundai D6GA

Kích thước: 7800 x 2315 x 2450

Xe Tải Hyundai HD320 - 22T

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD320 thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 18.000Kg

Động cơ: Hyundai D6CA

Kích thước: 9750 x 2340 x 450

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD320 thùng mui bạt dài 9m7, xe tải hyundai 18T

Giá: Liên hệ

- Hết hàng
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 18.000Kg

Động cơ: Hyundai D6CA

Kích thước: 9700 x 2370 x 2350

Đăng ký thành viên