0932 18 99 18 - 0932 100 277

Sài Gòn

Điện thoại :

0932 18 99 18 - 0932 18 99 68


Cần Thơ

Điện thoại :

0932 100 277 - 0907 959 485


Danh mục sản phẩm

  • Xe tải Tera 190sl thùng dài 6m2
  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ

XE TẢI HYUNDAI

Xe Tải Hyundai PorTer - 1T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 360

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1400Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 1500/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1400Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 1830

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Porter H150 - 1T4 Thùng Mui Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1400Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3140 x 1620 x 1830

Xe Tải Hyundai N250 - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2450Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 480

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 680/1680

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 1680

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty N250 - 2T4 Thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2150Kg

Động cơ: Hyundai D4CB

Kích thước: 3550 x 1800 x 1680

Xe Tải Hyundai 75S - 3T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thu

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 450

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 670/1845

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 1845

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 75S - 3T49 Thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4410 x 2060 x 1845

Xe Tải Hyundai 110S - 7T5

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 450

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6900Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 670/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Mui Kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6900Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 670/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai New Mighty 110S - 7 Tấn Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 6900Kg

Động cơ: Hyundai D4GA

Kích thước: 4980 x 2060 x 1850

Xe Tải Hyundai EX8 GT - 7 tấn

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6.5 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 700

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6.5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 730/2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6.5 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 6T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5340 x 2060 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S2 7.5 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 650

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S2 7.5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 700/2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GT S2 7.5 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5290 x 2110 x 2009

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GTL 7 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7 tấn

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GTL 7 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7 tấn

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 750/2090

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8 GTL 7 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7 tấn

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5840 x 2110 x 2090

Xe Tải Hyundai EX Series

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX6 4.5 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 4650kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 4920 x 2090 x 660

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX6 4.5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 4650kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 4920 x 2090 x 660

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX6 4.5 tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 4650kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 4920 x 2090 x 1850

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8L 7.5 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7500kg

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5770 x 2090 x 700

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai Mighty EX8L 7.5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 7T5

Động cơ: Hyundai D4CC

Kích thước: 5770 x 2090 x 700/2040

Xe Tải Hyundai HD240 16 Tấn

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai HD240 16 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 16 tấn

Động cơ: Hyundai D6GA

Kích thước: 7370 x 2220 x 750

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai HD240 16 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 16 tấn

Động cơ: Hyundai D6GA

Kích thước: 7370 x 2220 x 1780/2150

Xem chi tiết

Xe tải Hyundai HD240 16 tấn thùng kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 16 tấn

Động cơ: Hyundai D6GA

Kích thước: 7370 x 2220 x 2150

Xe Tải Hyundai HD260 - 18T

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD260 - 14T thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Bảo dưỡng 3 lần
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 14.000Kg

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 7600 x 2350 x 775

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD260 14 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí 3 lần thay nhớt
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 14.000Kg

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 7800 x 2315 x 2150

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD260 - 18 Tấn thùng bạt bửng nhôm

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 14 tấn

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 7800 x 2350 x 380/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD260 - 18 Tấn thùng mui kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 14 tấn

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 7800 x 2350 x 380/2150

Xe Tải Hyundai HD320 - 22T

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD320 18 tấn thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí thay nhớt 3 lần
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 18.000Kg

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 9750 x 2340 x 650

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD320 thùng mui bạt dài 9m7, xe tải hyundai 18T

Giá: Liên hệ

- Miễn phí thay nhớt 3 lần
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 18.000Kg

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 9700 x 2370 x 2150

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD320 - 18 Tấn thùng bạt bửng nhôm

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 18 tấn

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 9700 x 2350 x 780/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD320 - 18 Tấn thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng cổng USB
- Bảo dưỡng miễn phí

Tải trọng: 18 tấn

Động cơ: Hyundai D6CC

Kích thước: 9700 x 2350 x 780/2150

Đăng ký thành viên