0932 18 99 18 - 0932 100 277

Sài Gòn

Điện thoại :

0932 18 99 18 - 0932 18 99 68


Cần Thơ

Điện thoại :

0932 100 277 - 0907 959 485


Danh mục sản phẩm

  • Xe tải Tera 190sl thùng dài 6m2
  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ

XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT

Xe Tải Isuzu NK490S - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490S - 2T4 Thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2490Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 3700 x 1820 x 450

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490S - 2T4 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 3750 x 1840 x 675/1820

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490S - 2T4 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 3750 x 1840 x 1820

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490S - 2T4 Thùng mui kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 3750 x 1840 x 1820

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng lửng dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 600

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng mui bạt dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2300Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 625/1870/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490L - 2T4 Thùng mui kín dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2350Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 1870/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490L - 1T9 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 2300Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4230 x 1760 x 1860/

Xe Tải Isuzu NK490SL - 1T9

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490SL - 1T9 Thùng lửng siêu dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x 600

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490SL - 1T4 Thùng mui bạt siêu dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x 720/1900

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490SL - 1T9 Thùng mui bạt siêu dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x 720/1900

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK490SL - 1T9 Thùng mui kín siêu dài

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1750Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x 1900

Xe Tải Isuzu NK550 - 3 Tấn

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK550L - Chassi thùng dài 4m3

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3000Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x ----

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK550SL - Chassi thùng dài 6m2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3000Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x ----

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK550SL Thùng bạt dài 6m2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x 2360/

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK550SL Thùng Kín dài 6m2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 1900Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 6200 x 1820 x 2360/

Xe Tải Isuzu NK650 - 3T5

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK650L 3,5 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3450kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 625/1880

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK650L - 3T49 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 625/1870/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK650L - 3T49 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 1880/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NK650L 3,5 tấn thùng bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3450kg

Động cơ: Isuzu 4JB1-CN

Kích thước: 4370 x 1820 x 625/1880

Xe Tải Isuzu KR750L - 5T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750L - 5T Cabin Chassi

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5095 x 2080 x ----

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750L - 3T5 thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5095 x 2080 x 650

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750L - 3T5 thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5095 x 2080 x 650/1950

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750L - 3T5 thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5095 x 2080 x 1950

Xe Tải Isuzu KR750SL - 5T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750SL - 5T Cabin Chassi

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6250 x 2080 x ----

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750SL - 3T5 thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6200 x 2200 x 720

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750SL - 3T5 thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6200 x 2200 x 720/1950

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu KR750SL - 3T5 thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 3490kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6200 x 2200 x 1880

Xe Tải Isuzu FN129S - 9T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129S - 9T Cabin Chassi

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 9000Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40​

Kích thước: 5500 x 2080 x ----

Xem chi tiết

Xe tải Isuzu FN129S thùng lửng tải 8T2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5720 x 2080 x 730

Xem chi tiết

Xe tải Isuzu FN129S thùng mui bạt tải 8T2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5720 x 2080 x 730/2060

Xem chi tiết

Xe tải Isuzu FN129S thùng mui kín tải 8T2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 5720 x 2080 x 2060

Xe Tải Isuzu FN129M - 9T

Xem chi tiết

Xe tải Isuzu FN129M thùng lửng 8T2

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6100 x 2200 x 720

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129M - 8T4 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8400Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40​

Kích thước: 6100 x 2200 x 720/2050

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129M - 8T3 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8300Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40​

Kích thước: 6100 x 2200 x 2050

Xe Tải Isuzu FN129L/AL - 9T

Xem chi tiết

Xe tải Isuzu FN129L thùng lửng gắn cẩu

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 6950 x 2200 x 720

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129L - 8T2 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40​

Kích thước: 6950 x 2200 x 720/2050

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FN129L - 8T2 Thùng mui kín

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8200Kg

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40​

Kích thước: 6950 x 2200 x 2050

Xe Tải Isuzu FTR160L - 9T5

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FTR160L - 9T5 Cabin Chassi

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: Cabin Chassi

Động cơ: Isuzu 4HK1-TCG40

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FTR160L Thùng mui bạt 9 tấn

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8900kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 8300 x 2350 x 750/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FTR160L Thùng mui kín 9T

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 8900kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 8300 x 2350 x 2150

Xe Tải Isuzu FTR160SL - 9T5

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FTR160SL Thùng mui bạt 7T5

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 7500kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 9850 x 2350 x 750/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FTR160SL Thùng mui kín 7T5

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 7500kg

Động cơ: Isuzu 4KH1-TCG40

Kích thước: 9850 x 2350 x 2150

Xe Tải Isuzu FV330 - 18T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FV330 - 18T Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Miễn phí giao xe
- Miễn phí ĐK- ĐK
- Tặng Áo Thun

Tải trọng: 18.000Kg

Động cơ: Isuzu 6UZ1-TCG40

Kích thước: 9500 x 2350 x 755/2150

Xe Tải Ginga 370 - 18 Tấn

Xem chi tiết

Xe tải Isuzu Ginga370 18 tấn thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng 100% trước bạ
- Tặng định vị GPS
- Tặng bộ bảo hiểm xe

Tải trọng: 18 tấn

Động cơ: Isuzu 6UZ1 - TCG51

Kích thước: 9900 x 2350 x 2150

Xem chi tiết

Xe Tải Ginga 370 - 18 Tấn thùng mui bạt 9m9

Giá: Liên hệ

- Tặng 100% trước bạ
- Tặng định vị GPS
- Tặng bộ bảo hiểm xe

Tải trọng: 18 tấn

Động cơ: Isuzu 6UZ1 - TCG51

Kích thước: 9900 x 2350 x 2150

Xem chi tiết

Xe Tải Ginga 370 - 18 Tấn thùng mui bạt bửng nhôm

Giá: Liên hệ

- Tặng 100% trước bạ
- Tặng định vị GPS
- Tặng bộ bảo hiểm xe

Tải trọng: 18 tấn

Động cơ: Isuzu 6UZ1 - TCG51

Kích thước: 9900 x 2350 x 2150

Xem chi tiết

Xe Tải Ginga 370 - 18 Tấn thùng mui bạt 2 tầng

Giá: Liên hệ

- Tặng 100% trước bạ
- Tặng định vị GPS
- Tặng bộ bảo hiểm xe

Tải trọng: 18 tấn

Động cơ: Isuzu 6UZ1 - TCG51

Kích thước: 9900 x 2350 x 2150

Đăng ký thành viên