0932 18 99 18 - 0932 100 277 - 0932 18 99 68

Mr Định

Điện thoại :

0932.189.918


Mr Tuấn

Điện thoại :

0932.100.277


Danh mục sản phẩm

  • khuyến mãi IZ65
  • otodonganh.vn
  • Kỉ niệm 9 thành lập nhà máy jac
  • TẶNG NGAY 3 TRIỆU ĐỒNG KHI MUA XE TẢI TERA100
  • GIẢM GIÁ KHỦNG LÊN ĐẾN HÀNG CHỤC TRIỆU ĐỒNG KHI QUÝ KHÁCH MUA XE DAEHAN
  • Thương Hiệu Vàng Rinh Lộc Vàng Khi Mua Xe Tải Veam
  • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
  • Kỉ niệm 9 thành lập nhà máy jac
  • Thành công Khuyến mãi

XE TẢI ISUZU

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T4

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1495Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 480/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T4 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1495Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 735/1900

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1495Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 1900/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 1T4 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 1900/---

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 2T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2495 Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 480/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 2T4 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 735/1900

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 2T4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2450 Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 1900/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77FE4 - 2T4 thùng kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2450Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 3580 x 1750 x 1900/---

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T9

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T9 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1995Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 480/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T95 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1995Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 735/1900

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T9 Thùng kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1995Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 1900/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 1T9 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1850Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 1900/---

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2495 Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 480/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T35 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2350Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 735/1900

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T35 Thùng kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2350Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 1900/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T35 Thùng kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2350Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 1900/---

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 3 Tấn

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 3T Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 3000Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 480/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T85 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2850Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 735/1770

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T85 Thùng kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2850Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 1770/---

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu QKR77HE4 - 2T85 Thùng kín bảo ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 2850Kg

Động cơ: Isuzu 4JH1E4NC

Kích thước: 4330 x 1750 x 1770/---

Xe Tải Isuzu NMR77EE4 - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 - 1T9 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 - 3T5

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 - 1T9 Mui bạt

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NMR85HE4 - 1T9 Mui kín

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 - 5T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 - 3T9 Chassi

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 - 3T9 thùng lửng

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NPR85KE4 - 3T48 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NPR85K - 3T4 thùng kín

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 - 6T5

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 -5T5 Cabin Chassi

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NQR75LE4 -5T5 Thùng lửng

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NQR75LE4- 5T5 Mui bạt

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu NQR75LE4- 5T5 Mui kín

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FRR90HE4 - 7T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FRR90HE4 - 7T ngắn dùng đóng Bồn, Ben

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FRR90LE4 - 7T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FRR90LE4 - 6T5 Mui bạt

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 - 7T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 - 7T Chassi dài

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FRR90NE4 - 6T2 Mui kín dài

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 - 9T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVR34SE4 - 9T Chassi dài

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FVR34LE4 - 9T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVR34LE4 - 9T Ngắn dùng đóng Bồn, Ben

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 - 9T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 - 9T2 Chassi

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 - 8T5 Mui bạt

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVR34QE4 - 8T5 Mui kín

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 - 16T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVM34TE4 - 16T Chassi

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FVM34QE4 - 16T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVM34QE4 - 16T Ngắn dùng đóng Bồn, Ben

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 - 16T

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 - 16T Chassi dài

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Xem chi tiết

Xe Tải Isuzu FVM34WE4 - 16T Mui bạt dài

Giá: Liên hệ

Tải trọng:

Động cơ:

Kích thước:

Đăng ký thành viên