0932 18 99 18 - 0932 100 277

Sài Gòn

Điện thoại :

0932 18 99 18 - 0932 18 99 68


Cần Thơ

Điện thoại :

0932 100 277 - 0907 959 485


Danh mục sản phẩm

  • Xe tải Tera 190sl thùng dài 6m2
  • otodonganh.vn
  • Khuyến mãi Tera 245L
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ
  • Đại lý 3S Đông Anh Sài Gòn - Cần Thơ

XE TẢI VEAM

Xe Tải Veam Star 850Kg

Xem chi tiết

Xe Tải Veam Star 850kg Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 850 kg

Động cơ: JL465QB

Kích thước: 2260x1406x340

Xem chi tiết

Xe Tải Veam Star 850kg Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 850 kg

Động cơ: JL465QB

Kích thước: 2260x1406x1400

Xem chi tiết

Xe Tải Veam Star 850kg Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 850 kg

Động cơ: JL465QB

Kích thước: 2260x1406x1400

Xem chi tiết

Xe Tải Veam Star 850kg Thùng Cánh Dơi

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 850 kg

Động cơ: JL465QB

Kích thước: 2260x1406x1400

Xe Tải Veam VPT095 - 950kg

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT095 - 950kg Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 990 Kg

Động cơ: CA4GX15

Kích thước: 2600x1570x330

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT095 - 950kg Thùng bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 990 Kg

Động cơ: CA4GX15

Kích thước: 2600x1570x1630

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT095 - 950kg Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 950 Kg

Động cơ: CA4GX15

Kích thước: 2600x1580x1635

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT095 - 900kg Thùng Cánh Dơi

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 900 Kg

Động cơ: CA4GX15

Kích thước: 2600x1580x1630

Xe Tải Veam VT100 - 990Kg

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT100 - 1 tấn Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1190 kg

Động cơ: D4BF

Kích thước: 3390x1830x380

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT100-990Kg Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 990 kg

Động cơ: D4BF

Kích thước: 3305x1850x1570

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT100 - 990kg Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 990 kg

Động cơ: D4BF

Kích thước: 3330x1800x1570

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT100-990kg Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 990 kg

Động cơ: D4BF

Kích thước: 3305x1810x1570

Xe Tải Veam VT125 - 1T25

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT125 - 1T25 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1250Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3605 x 1850 x 445

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT125 - 1T25 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1250Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3605 x 1850 x 445/1570

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT125 - 1T25 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1250Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3605 x 1850 x 1570

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT125 - 1T25 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1250Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3605 x 1850 x 1570

Xe Tải Veam VT150 - 1T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT150 - 1T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3750 x 1810 x 600

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT150 - 1T5 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1450Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3750 x 1810 x 600/1600

Xem chi tiết

Xe Veam VT150 - 1T49 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1450Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3750 x 1810 x 1600

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT150 - 1T49 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1490Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 3750 x 1810 x 1600

Xe Tải Veam VT200 - 2 Tấn

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT200 - 2 Tấn Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4350 x 2000 x 510

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT200 - 2 Tấn Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4350 x 2000 x 510/1830

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT200 - 2 Tấn Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lầ

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4350 x 2000 x 1830

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT200 - 2 Tấn Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 1990Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4350 x 2000 x 1830

Xe Tải Veam VT260-1 - 1T99

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT260-1- 1T9 Thùng Lửng dài 6m2

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1950 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 545/---

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT260-1- 1T9 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Thảm Lót Sàn
- Bao Tay Lái
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1850 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 625/1940

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT260-1 - 1T9 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1850Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 1940/---

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT260-1 - 1T9 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 1850 Kg

Động cơ: JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 1940/---

Xe Tải Veam VT252-1 - 2T4

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT252-1 - 2T4 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 2450Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 4140 x 1830 x 650

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT252-1 - 2T4 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 2490Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 4140 x 1830 x 650/1830

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT252 -1 - 2T4 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 2490Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 4140 x 1830 x 1830

Xem chi tiết

Xe VT252-1 - 2T4 Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 2490Kg

Động cơ: Hyundai D4BF

Kích thước: 4140 x 1830 x 1830

Xe Tải Veam VT340S - 3T49

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340S - 3T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng lót sàn
- Bảo dưỡng 3 lần

Tải trọng: 3490 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 520/---

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340S - 3T9 Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng lót sàn
- Bảo dưỡng 3 lần

Tải trọng: 3490 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 625/1940

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340S - 3T49 Thùng Bạt 5 Bửng

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng 3 lần

Tải trọng: 3490 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 625/1940

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340s - 3T45 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng 3 lần

Tải trọng: 3490 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 1940/---

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340S - 3T49 Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng 3 lần

Tải trọng: 3490 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 1940/---

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT340S - 3T49 Thùng Kín Composite

Giá: Liên hệ

- Tặng bao tay lái
- Tặng thảm lót sàn
- Bảo dưỡng 3 lần

Tải trọng: 3490 Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 6050 x 1950 x 1940/---

Xe Tải Veam VPT350 - 3T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT350 - 3T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Thảm Lót Sàn
- Bao Tay Lái
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 3450Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4880 x 2050 x 645

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT350 - 3T5 Thùng mui bạt

Giá: Liên hệ

- Thảm Lót Sàn
- Bao Tay Lái
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 3450Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4880 x 2050 x 645/1850

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT350 - 3T5 Thùng Mui Kín

Giá: Liên hệ

- Thảm Lót Sàn
- Bao Tay Lái
- Bảo dưỡng miễn phí 3 lần

Tải trọng: 3450Kg

Động cơ: Isuzu JE493ZLQ4

Kích thước: 4880 x 2050 x 1850

Xe Tải Veam VT350 - 3T49

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT350 - 3T49 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4850 x 1930 x 650

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT350 - 3T49 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4850 x 1930 x 650/1930

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT350 - 3T49 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4850 x 1930 x 1930

Xem chi tiết

Xe tải Veam VT350 - 3T49 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 3490Kg

Động cơ: Hyundai D4BH

Kích thước: 4850 x 1930 x 1930

Xe Tải Veam VPT450 - 4T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT450 - 4,5 tấn Thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Nissan ZD30D15-4N

Kích thước: 5100 x 1905 x 710/1920

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT450 - 4T5 Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Nissan ZD30D15-4N

Kích thước: 5100 x 1905 x 710/1920

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT450 - 4,5 tấn Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Nissan ZD30D15-4N

Kích thước: 5100 x 1905 x 1920

Xe Tải Veam VT490 - 4T9

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT490 - 4T9 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT490 - 4T9 Thùng Bạt Bửng Nhôm

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT490 - 4T9 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 4990Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5095 x 2080 x 1870

Xe Tải Veam VT650 - 6T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT650 - 6T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 6450Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 6050 x 2080 x 790

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT650 - 6T5 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 6450Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 6050 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe tải veam VT650 - 6T5 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 6450Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 6050 x 2080 x 1870

Xe Tải Veam VT651 - 6T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT651 - 6T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 6350Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 5180 x 1845 x 530/---

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT651 - 6T5 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 6200Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 5095 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT651 - 6T5 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 6200Kg

Động cơ: Nissan ZD30D13-3N

Kích thước: 5095 x 1880 x 1870

Xe Tải Veam VT750 - 7T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT750 - 7T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7500kG

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 6050 x 2080 x 790

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT750 - 7T5 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7300

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 6050 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT750 - 7T5 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7300Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 6050 x 2080 x 1870

Xe Tải Veam VPT700 - 7 tấn

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT700 - 7 tấn Thùng lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Nissan ZD30D15-4N

Kích thước: 5100 x 1905 x 600

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT700 - 7 tấn Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Nissan ZD30D15-4N

Kích thước: 5100 x 1905 x 710/1920

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT700 - 7 tấn Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Nissan ZD30D15-4N

Kích thước: 5100 x 1905 x 1920

Xe Tải Veam VT751 - 7T5

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT751 - 7T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7500Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 6050 x 2080 x 790

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT751 - 7T5 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7160Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 6050 x 2080 x 790/1870

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VT751 - 7T5 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7160Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 6050 x 2080 x 1870

Hyundai New Mighty - 7T5

Xem chi tiết

Xe tải veam HD700 - 7T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7500Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x700

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai Mighty HD700 -7T8 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7070Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x700/1890

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai Mighty HD700 - 7T5 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x1890

Xem chi tiết

Xe tải veam HD700 - 7T5 Thùng Kín Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7000Kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x1890

Xe Tải Hyundai HD800 - 8T

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD800 - 8T Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 8150 kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x700

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD800 - 7T9 Thùng Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7940 kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x700/1890

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD800 - 7T9 Thùng Kín

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7755 kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x1890

Xem chi tiết

Xe Tải Hyundai HD800 - 7T9 Thùng Bảo Ôn

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 7755 kg

Động cơ: Hyundai D4DB

Kích thước: 5050x2060x1890

Xe Tải Veam VPT880 - 8 Tấn

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT880 - 8 Tấn Thùng lửng dài 9m5

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 8000Kg

Động cơ: Cumins ISD180 43

Kích thước: 9500 x 2350 x 775/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT880 - 8 Tấn Thùng mui bạt dài 9m5

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 8000Kg

Động cơ: Cumins ISD180 43

Kích thước: 9500 x 2350 x 775/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT880 - 8 Tấn Thùng mui kín dài 9m5

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 8000Kg

Động cơ: Cumins ISD180 43

Kích thước: 9500 x 2350 x 2150

Xe Tải Veam VPT950 - 9T5

Xem chi tiết

Xe tải Veam VPT950 - 9T5 Thùng Lửng

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 9500Kg

Động cơ: Cumins ISD180 43

Kích thước: 7600 x 2350 x 775

Xem chi tiết

Xe tải Veam VPT950 - 9T5 Thùng Mui Bạt

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 9300Kg

Động cơ: Cumins ISD180 43

Kích thước: 7600 x 2350 x 775/2150

Xem chi tiết

Xe Tải Veam VPT950 - 9,5 Tấn Thùng mui kín dài 7m6

Giá: Liên hệ

- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng: 9300Kg

Động cơ: Cumins ISD180 43

Kích thước: 7600 x 2350 x 2150

Đăng ký thành viên