Xe Ben Veam

Teraco tặng 50% trước bạ khi mua xe Tera 350, Tera 190SL và Tera 345SL
Mua Tải Van X30 nhận ngay 8 triệu đồng
Shineray tặng 50% trước bạ khi mua tải Van X30
Jac Motors tặng Iphone X khi mua Jac X Series
Vĩnh Phát tặng ngay 10 chỉ vàng khi mua xe
Xe Ben Veam

Xe Ben Veam Star 635Kg - Tải tự đổ

Xe Ben Veam Star 635Kg - Tải tự đổ

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 635Kg

Động cơ : JL465QB

Kích thước : 1790 x 1320 x 335/---

Xe Ben Veam VB100 - 990kg

Xe Ben Veam VB100 - 990kg

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 990Kg

Động cơ : Hyundai D4BF

Kích thước : 2330 x 1500 x 350/---

Xe Ben Veam VB125 - 1T25

Xe Ben Veam VB125 - 1T25

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 1250Kg

Động cơ : Hyundai D4BF

Kích thước : 2530 x 1500 x 410/---

Xe Ben Veam VT160 - 1T6

Xe Ben Veam VT160 - 1T6

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 1350Kg

Động cơ : Ấn Độ P15

Kích thước : 2550 x 1480 x 400/---

Xe Ben Veam VB150 -1T5

Xe Ben Veam VB150 -1T5

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 1490Kg

Động cơ : Hyundai D4BF

Kích thước : 2730 x 1500 x 450/---

Xe tải Veam VB200- 2 TẤN

Xe tải Veam VB200- 2 TẤN

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 1850Kg

Động cơ : Hyundai D4BH

Kích thước : 2945 x 1750 x 448/---

Xe Ben Veam VB350-3T5

Xe Ben Veam VB350-3T5

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 3490Kg

Động cơ : Hyundai D4BH

Kích thước : 3200 x 1760 x 515/---

Xe Ben Veam VB650 - 6T5 Động cơ Nissan

Xe Ben Veam VB650 - 6T5 Động cơ Nissan

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 6315Kg

Động cơ : Nissan ZD30D13-3N

Kích thước : 3150 x 1875 x 890/---

Xe Ben Veam VPB900 7 khối - 8T5

Xe Ben Veam VPB900 7 khối - 8T5

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 8350Kg

Động cơ : Cumin ISD180 43

Kích thước : 4000 x 2260 x 760/---

Xe Ben VB652 - 6T5 1 Cầu

Xe Ben VB652 - 6T5 1 Cầu

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 6490Kg

Động cơ : Nissan ZD30D13-3N

Kích thước : 3700 x 1875/1350 x 780

Xe Ben Veam VB653 - 6T5 - 4x4 2 Cầu

Xe Ben Veam VB653 - 6T5 - 4x4 2 Cầu

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 6490Kg

Động cơ : Nissan ZD30D13-3N

Kích thước : 3700 x 1875/1350 x 780

Xe Ben Veam VB750 - 7T5 Động cơ Hyundai thùng vuông

Xe Ben Veam VB750 - 7T5 Động cơ Hyundai thùng vuông

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 7200Kg

Động cơ : Hyundai D4DB

Kích thước : 3640 x 2190/1650 x 775

Xe Ben Veam Hyundai VB750 - 7T5 thùng mở 3 bửng

Xe Ben Veam Hyundai VB750 - 7T5 thùng mở 3 bửng

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 7200Kg

Động cơ : Hyundai D4DB

Kích thước : 3640 x 2190/1650 x 775

Xe Ben Veam VB750-1 - 7T5 Động Cơ Hyundai Thùng 5 Bửng Mở

Xe Ben Veam VB750-1 - 7T5 Động Cơ Hyundai Thùng 5 Bửng Mở

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 7200Kg

Động cơ : Hyundai D4DB

Kích thước : 3640 x 2190/1650 x 775

Xe Tải Veam Ben 9,5T- veam VB950

Xe Tải Veam Ben 9,5T- veam VB950

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 9500Kg

Động cơ : YAMZ 238DE2T-19

Kích thước : 3800 x 2270 x 1310

Xe Ben Veam VB980 9T8

Xe Ben Veam VB980 9T8

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần

Tải trọng : 9800Kg

Động cơ : Boma

Kích thước : 3800 x 2270 x 1310

Xe Ben Veam VB1110 11 Tấn

Xe Ben Veam VB1110 11 Tấn

Giá: Liên hệ

Đặt xe ngay
- Bao tay lái
- Thảm lót sàn
- Bảo dưỡng m.phí 3 lần
0
Zalo
Hotline